De Groene School, garantie voor een milieu bewuste generatie.

De introductie van ‘De Groene School” (DGS) in 2013 heeft de basis gelegd voor een zekere bewustwording van de komende generatie Surinamers over wat het milieu is, wat het voor de mensheid betekent en hoe op een duurzame manier mee om te gaan. Het project is uitgedacht en wordt uitgevoerd door stichting Suriname Waste Management (SUWAMA). Om het doel van dit project te laten slagen, wordt al in de eerste leerjaren het gedrag van het kind beïnvloed en hen kennis bijgebracht over het milieu; biodiversiteit (flora en fauna), afval, water en energie).

De Groene School is een gesponsord project van de stichting Staatsolie Foundation for Community Development en de Suriname Conservation Foundation (SCF). Project manager, Stanley Malone van het SCF zegt dat de praktijk heeft uitgewezen dat het bijbrengen van waarden over de biodiversiteit aan volwassenen de harde realiteit heeft dat aan het eind veel te weinig in het menselijk brein achterblijft en de bewustwording langzaam op gang komt. Volgens hem heeft bewustwording dan ook veel te maken met gedragsverandering, wat bij volwassenen een nogal lang en moeilijk proces kan zijn. Anders is het bij kinderen die nog gevormd moeten worden of zich in de vormingsfase van hun leven bevinden. “Using Children as change agents” gebruikt Malone dan ook als slagzin om ervan verzekerd te zijn dat de komende generaties zich bewuster zijn van de oorspronkelijke, hedendaagse en toekomstige duurzame waarde van het milieu. Stichting Suwama heeft als een van haar uitgangspunten in dit project de definitie voor duurzaamheid overgenomen van de Gro Harlem Bruntland. Die definitie luidt: ‘De kwaliteit van de relatie tussen mens en natuur continu verbeteren en in stand houden, zodat in de behoefte van de huidige generatie kan worden voorzien, alsook in de behoefte van de toekomstige generatie’.

De Groene School kent zijn oorsprong in de gedachte van de Staatsolie Foundation for Community Development. Met een maatschappelijke verantwoordde ondernemingsvisie om iets terug te doen voor de samenleving, werd toen Suwama als milieuorganisatie benaderd na te denken over een landelijk project scholenproject. Staatsolie vond hierin een bij uitstek geschikte partner in de Suriname Conservation Foundation, die mede inhoud geeft aan het wereldwijd milieuontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Overigens is de Suriname Conservation Foundation (SCF) het duurzame Surinaamse Milieufonds bij uitstek, dat zich inzet voor de bescherming van de biodiversiteit in het algemeen en in de beschermde gebieden van Suriname in het bijzonder. Staatsolie heeft, verzekerd dat het project op de juiste plek is terecht gekomen, zich na enige tijd wegens bedrijfsmatige verplichtingen uit het project moeten trekken.

Lees verder (bron): http://unitednews.sr/de-groene-school-garantie-voor-een-milieu-bewuste-generatie/